अनाहिता

शब्दांकन: मुक्ता नावरेकर ४ वर्षांच्या अनाहिताला तिच्या आई बाबानी आकाशातलं सुंदर इंद्रधनुष्य दाखवलं. ते पाहताच अनाहिताने इंद्रधनुष्याकडे बघत बघत ‘श्रावणमासी […]