आम्ही तीन माकडे हूप हूप हूप
लावा कि आमच्या शेपटीला तूप
मग आम्ही नाचू खूप खूप खूप

झाडावर असते आमचे धाम, आमचे धाम
सेतू बांधायचे केले काम, केले काम
दगड टाकताना म्हटले राम, म्हटले राम
मुखात आमच्या श्रीराम,श्रीराम

आम्ही तीन माकडे हूप हूप हूप
लावा कि आमच्या शेपटीला तूप

बापूजी म्हणतात, बापूजी म्हणतात
वाईट बोलू नका
हूं… हूं …

बापूजी म्हणतात, बापूजी म्हणतात
वाईट ऐकू नका 
हूं… हूं …

बापूजी म्हणतात, बापूजी म्हणतात
वाईट पाहू नका 
हूं… हूं …

आम्ही तीन माकडे हूप हूप हूप
लावा कि आमच्या शेपटीला तूप
मग आम्ही नाचू खूप खूप खूप
हुप… हुप… हुप…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *