भाजी घ्या भाजी, आणलिया ताजी
भाजी घ्या भाजी, आणलिया ताजी

शेतातली वांगी आताच तोडली
टोपलीत भरली विकायला आणली
भाजी करा कुणी भरीत करा
भाजी घ्या भाजी, आणलिया ताजी

शेतातले कांदे आताच आणले
टोपलीत भरले विकायला आणले
भाजी करा कुणी भजी करा
भाजी घ्या भाजी, आणलिया ताजी

वेलीवरच्या शेंगा आताच तोडल्या
टोपलीत भरल्या विकायला आणल्या
भाजी करा कुणी उसळ करा
भाजी घ्या भाजी, आणलिया ताजी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *