हाताचा पंजा आणि पायाचे पाऊल यांची ओळख

कृती – मुलाबरोबर बसा आणि मुलाला सांगा, तुझे हात दाखव. मुलाने हात दाखवले कि मग तुम्ही तुमचा हात दाखवून सांगा […]